Reatimes.vn

Condotel: Muốn thành công, phải có khung pháp lý hoàn chỉnh để vận hành!

Condotel: Muốn thành công, phải có khung pháp lý hoàn chỉnh để vận hành!

Ông Luis Mesquita de Melo, Giám đốc Pháp chế Asian Coast Development Ltd. cho rằng sẽ không thể có khái niệm về khu nghỉ dưỡng thích hợp nếu không có hệ thống pháp luật, khung pháp lý rõ ràng.


TOP