Reatimes.vn

Di dời cần cẩu siêu trọng bằng thiết bị tự hành SPMT

Di dời cần cẩu siêu trọng bằng thiết bị tự hành SPMT

Để thực hiện việc di dời hoán đổi chiếc cần cẩu có khối lượng, kích thước, cao độ trọng tâm rất lớn, Trungnam SMC sử dụng thiết bị chuyên dụng là thiết bị rơ moóc thủy lực tự hành SPMT Scheuerle.


TOP