TAG:

tình hình phát triển kinh tế

  • 30/10/2019, 09:05

    Hôm nay 30/10, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

    Hôm nay 30/10, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

    Ngày 30/10, Quốc hội bắt đầu thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước...


TOP