Reatimes.vn

Khu nhà ở Hưng Thịnh

Khu nhà ở Hưng Thịnh

Khu nhà ở Hưng Thịnh (nhà ở xã hội Kiến Hưng) do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng (đại diện liên danh) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Phú đầu tư phát triển.


TOP