Reatimes.vn

Mô hình đô thị tích hợp làng trong phố: Xu hướng của Việt Nam trong tương lai?

Mô hình đô thị tích hợp làng trong phố: Xu hướng của Việt Nam trong tương lai?

“Liệu chúng ta đã có tầm nhìn quy hoạch, mô hình phát triển đô thị hóa mới hay không? Chúng ta phải hướng đến mô hình thông minh nhưng cần tích hợp sự kết nối làng trong phố và ngược lại” – đó là những lời trăn trở của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về mô hình đô thị mới trong tương lai của Việt Nam.


TOP