Reatimes.vn

Ngành thép nội địa kỳ vọng khởi sắc giai đoạn cuối năm

Ngành thép nội địa kỳ vọng khởi sắc giai đoạn cuối năm

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, sản xuất thép thành phẩm của nước ta trong tháng 9 đạt 2,446 triệu tấn, tăng 23,41% so với tháng 8/2022 và tăng 1,7% so với cùng kỳ 2021.


TOP