Reatimes.vn

TAG:

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  • 12/08/2016, 15:50

    Vì sao giá nhà đắt gấp 25 lần thu nhập người Việt?

    Vì sao giá nhà đắt gấp 25 lần thu nhập người Việt?

    Sự chồng chéo, không tương thích giữa các luật gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình thực thi. Những rào cản này cần được loại bỏ ngay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân không phải gánh chịu những chi phí vô lý.


TOP