Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2024

Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2024

Chiều 27/10, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2024 với chủ đề “Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển”.


TOP