Reatimes.vn

Thượng tọa Thích Chân Quang được trao bằng Tiến sĩ ngành Luật

Thượng tọa Thích Chân Quang được trao bằng Tiến sĩ ngành Luật

Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) vinh dự được trao bằng Tiến sĩ với đề tài “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và phát luật Việt Nam” chuyên ngành Luật Hiến pháp, Luật Hành chính.


TOP