Xã hội

Sau 3 năm nữa, hàng loạt thủ tục hành chính không cần hộ khẩu

Sau 3 năm nữa, hàng loạt thủ tục hành chính không cần hộ khẩu

Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của Chính phủ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành 30/10/2017. Tuy nhiên, thời điểm để bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì phải chờ thêm 3 năm nữa.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP