Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

xem ngày sửa nhà hợp phong thủy

 • 23/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 24/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 24/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 24/7/2018 (tức 12/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 22/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 22/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 22/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 22/7/2018 (tức 10/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 20/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 21/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 21/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ bảy, xem tử vi ngày 21/7/2018 (tức 9/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 15/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 19/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 19/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 19/7/2018 (tức 7/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 15/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 20/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 20/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 20/7/2018 (tức 8/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 14/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 14/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ bảy, xem tử vi ngày 14/7/2018 (tức 2/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 15/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 15/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 15/7/2018 (tức 3/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ hai, xem tử vi ngày 16/7/2018 (tức 4/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 17/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 17/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 17/7/2018 (tức 5/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 13/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 18/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 18/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ tư, xem tử vi ngày 18/7/2018 (tức 6/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 13/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 13/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 13/7/2018 (tức 1/6 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 09/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 12/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 12/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 12/7/2018 (tức 29/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 08/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 10/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 10/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 10/7/2018 (tức 27/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 08/07/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 11/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 11/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ tư, xem tử vi ngày 11/7/2018 (tức 28/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 05/07/2018, 17:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 9/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 9/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ hai, xem tử vi ngày 9/7/2018 (tức 26/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương


TOP