Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

xem ngày sửa nhà hợp phong thủy

 • 05/07/2018, 05:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 7/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 7/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ bảy, xem tử vi ngày 7/7/2018 (tức 24/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 04/07/2018, 17:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 8/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 8/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 8/7/2018 (tức 25/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 04/07/2018, 13:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 6/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 6/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 5/7/2018 (tức 23/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 03/07/2018, 23:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 5/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 5/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 5/7/2018 (tức 22/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 03/07/2018, 15:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 4/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 4/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ tư, xem tử vi ngày 4/7/2018 (tức 21/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 03/07/2018, 01:30

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 3/7/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 3/7/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 3/7/2018 (tức 20/5 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 14/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 16/3/2018 (tức 29/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 11/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 11/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào chủ nhật, xem tử vi ngày 11/3/2018 (tức 24/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 12/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 12/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ hai, xem tử vi ngày 12/3/2018 (tức 25/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 13/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 13/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ ba, xem tử vi ngày 13/3/2018 (tức 26/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 14/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 14/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ tư, xem tử vi ngày 14/3/2018 (tức 27/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 12/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 15/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 15/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 15/3/2018 (tức 28/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 09/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 9/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 9/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ sáu, xem tử vi ngày 9/3/2018 (tức 22/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 09/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 10/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 10/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ bảy, xem tử vi ngày 10/3/2018 (tức 23/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương

 • 07/03/2018, 07:00

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 8/3/2018

  Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 8/3/2018

  Tra cứu giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu, giờ hắc đạo vào thứ năm, xem tử vi ngày 8/3/2018 (tức 21/1 âm lịch) để lên kế hoạch xuất hành, cưới hỏi, sửa nhà, hay khai trương


TOP