Xu hướng - Dự báo

Kinh tế ban đêm đánh thức  “nàng công chúa ngủ quên” mang tên Vân Đồn

Kinh tế ban đêm đánh thức “nàng công chúa ngủ quên” mang tên Vân Đồn

Định hướng phát triển kinh tế ban đêm đang dần khai mở những tiềm năng “vàng” của các khu kinh tế đặc biệt trong tương lai. Và ngược lại, những tiềm năng này cũng là ngọn đuốc “thắp sáng” kinh tế ban đêm tại Việt Nam.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP