TAG:

yêu thương và chia sẻ

03/12/2020, 23:00 GMT+7
  • 15/10/2020, 07:00

    Nhân vô thập toàn...

    Nhân vô thập toàn...

    Các cụ nhà ta hay nói câu “Nhân vô thập toàn”. Câu ấy nghĩa đơn giản nhất với ý là không có người nào mười phân vẹn mười cả, không có người nào mười phần đều là mười phần tốt đẹp cả.

Thương hiệu nổi bật

TOP