Reatimes.vn

Chương trình phát triển đô thị TP.HCM tạm hoãn đến năm 2030

Chương trình phát triển đô thị TP.HCM tạm hoãn đến năm 2030

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, liên quan việc lập Chương trình phát triển đô thị TPHCM đến năm 2025, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương tạm hoãn việc lập chương trình cho đến khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
23:30, 22/10/2018
Một góc đô thị

Quy hoạch Phát triển đô thị của TP.HCM không phải một sớm, một chiều; cần có một chiến lược dài hơi.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng dự thảo Công văn cho UBND TP.HCM báo cáo Thành ủy TP.HCM và Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian lập Chương trình phát triển đô thị TP.HCM như trên. Yêu cầu nêu rõ căn cứ pháp lý thực hiện, tình hình triển khai, nguyên nhân tạm hoãn và sớm báo cáo lại UBND TP.

Trước đó, việc lập Chương trình phát triển đô thị TP.HCM đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP