Reatimes.vn

Kết nối MXH
Doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng đột biến, nhưng mới chỉ là phần nổi của tảng băng

Doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng đột biến, nhưng mới chỉ là phần nổi của tảng băng

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng khi có rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang vùng vẫy trong tứ bề khó khăn bởi thiếu đơn hàng, thiếu thị trường, thiếu vốn, lãi suất cao, chuỗi cung ứng chưa phục hồi.

Liên kết hữu ích

TOP