Reatimes.vn

Kết nối MXH
Sửa Luật Nhà ở: Cần ưu đãi thực chất cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội

Sửa Luật Nhà ở: Cần ưu đãi thực chất cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội

Mặc dù Nhà nước đã có nhiều ưu đãi cho nhà ở xã hội, tuy nhiên các cơ chế chính sách này hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư, dẫn đến nguồn cung nhà ở còn kém xa so với nhu cầu thực tế.


TOP