Reatimes.vn

Kết nối MXH
Hoàn thiện hành lang pháp lý để thị trường vốn phát triển lành mạnh, bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý để thị trường vốn phát triển lành mạnh, bền vững

Xuất phát từ thực trạng phát triển BĐS và khó khăn hiện tại trong việc quản lý, kinh doanh lọai hình này thì yêu cầu cấp thiết là cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để thị trường vốn phát triển lành mạnh.


TOP