Reatimes.vn

Kết nối MXH
“Doanh nghiệp đang chờ đợi, chúng ta phải hành động ngay“

“Doanh nghiệp đang chờ đợi, chúng ta phải hành động ngay“

Năm 2023 sắp khép lại với nhiều thách thức. Theo Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (CIEM), nhiều giải pháp đưa ra nhưng quan trọng là phải hành động kịp thời.


TOP