Reatimes.vn

Kết nối MXH
Khơi rộng dòng vốn FDI vào thị trường bất động sản

Khơi rộng dòng vốn FDI vào thị trường bất động sản

Sự phối hợp hiệu quả các dòng vốn đầu tư nước ngoài và trong nước sẽ giúp Việt Nam cải thiện tốt hơn vị thế của mình như là một trong những điểm đến đầu tư và kinh doanh năng động nhất.


TOP