Reatimes.vn

Kết nối MXH
TS. Trần Minh Tuấn:

TS. Trần Minh Tuấn: "Doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp khó khăn vì quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ bị bó chặt"

"Điều quan trọng là khi đã phát hiện ra những điểm bất hợp lý thì phải nhanh chóng sửa chữa không nên để kéo dài gây ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư và khiến thị trường vốn khó khăn hơn", TS. Trần Minh Tuấn nói.


TOP