Reatimes.vn

Kết nối MXH
Luật không phù hợp thực tiễn sẽ gây bất ổn cho thị trường

Luật không phù hợp thực tiễn sẽ gây bất ổn cho thị trường

Hoàn thiện khung pháp lý bất động sản như thế nào để xóa bỏ chồng chéo, mâu thuẫn và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang là câu hỏi làm nóng các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong thời gian gần đây.

Liên kết hữu ích

TOP