Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Kết nối MXH
Góp phần vào việc nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản, nghiên cứu này xem xét chính sách vốn hóa quyền sử dụng đất.

TOP