Thông tin toà soạn

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA)

Cơ quan chủ quản

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam
Kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Thành Công

Phó Tổng Biên tập
Kiêm nhiệm Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam
Email: congnguyenthanhyb@gmail.com

Nhà báo Trần Minh Huệ

Ủy viên Ban Biên tập
Chánh Văn phòng
Email: huetm.elife@gmail.com

Nhà báo Trần Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Biên tập
Trưởng Văn phòng Đại diện Phía Nam
Email: quoctuanvietnamnet@gmail.com

Nhà báo Nguyễn Hữu Trà

Ủy viên Ban Biên tập
Trưởng Văn phòng Đại diện Nam Trung Bộ
Email: huutrabtn@gmail.com

Nhà báo Đỗ Thị Hồng Vân

Tổng Thư ký tòa soạn
Email: dohongvan115@gmail.com

Nhà báo Bùi Thị Hương

Giám đốc Khối Dự án chiến lược
Kiêm nhiệm Trưởng phòng Dự án chiến lược, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam
Email: huongbt.ajc@gmail.com

Nhà báo Nguyễn Thị Liên

Phó Tổng Thư ký tòa soạn thường trực
Kiêm nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu chính sách, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam
Email: lienlien.media@gmail.com

Nhà báo Hà Thị Diệu Hiền

Phó Tổng Thư ký tòa soạn
Email: dieuhien2512@gmail.com

Nhà báo Nguyễn Thị Hải

Giám đốc Ban Truyền thông
Kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ
Email: haintn@reatimes.vn

Lên đầu trang
Top