Reatimes.vn

Đà Nẵng đầu tư 2.000 tỷ đồng thực hiện đề án

Đà Nẵng đầu tư 2.000 tỷ đồng thực hiện đề án "Xây dựng thành phố thông minh"

Đề án “Xây dựng thành phố thông minh (TPTM)" được Thành ủy, HĐND và UBND thành phố xác định là một trong các dự án động lực, trọng điểm, tạo cơ hội để thành phố phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.
23:30, 10/04/2019

Đây là nhận định được Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nêu ra tại hội thảo công bố đề án “Xây dựng thành phố thông minh” vào sáng 10/4.

UBND TP Đà Nẵng cho biết dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2020 thực hiện sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh. Tổng kinh phí thực hiện 939 tỷ đồng, trong đó, thu hút đầu tư từ hình thức hợp tác công-tư (PPP) chiếm 550 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 46 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện thông minh hóa các ứng dụng với tổng kinh phí 1.191 tỷ đồng. Trong đó, vốn PPP chiếm 700 tỷ đồng, vốn vay ODA chiếm 150 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 36 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030 thực hiện thông minh hóa các ứng dụng CNTT trên cơ sở tổng kết hoạt động giai đoạn 2021 - 2025.

á

Đà Nẵng đầu tư 2.000 tỷ đồng thực hiện đề án "Xây dựng thành phố thông minh"

Đề án nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) của cuộc Cách mạng 4.0 vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ cho năng lực quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối đa nguồn tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện đề án “Thành phố thông minh”, thành phố Đà Nẵng tập trung vào 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên.Tổng nguồn vốn đầu tư cho đề án trên 2.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, hợp tác đầu tư công tư.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho hay, Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố thực hiện đề án TPTM. Đề án đã xác định đúng đối tượng để thực hiện khi lấy người dân làm trung tâm. Trước mắt, thành phố ưu tiên nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở dữ liệu, trong đó dữ liệu không gian đô thị phục vụ cho sự phát triển toàn diện của thành phố; chủ động trong điều phối của sở, ngành, đơn vị tham gia bảo đảm không có sự chồng chéo, lặp lại trong các quyết định đầu tư.

Thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình thực hiện đề án thông qua việc chủ động đề xuất các nội dung phối hợp để thực hiện thành công đề án, từ đây nhân rộng ra các thành phố khác trong cả nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP