Reatimes.vn

Đà Nẵng phân cấp cho UBND quận, huyện thẩm quyền miễn giảm tiền sử dụng đất

Đà Nẵng phân cấp cho UBND quận, huyện thẩm quyền miễn giảm tiền sử dụng đất

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quyết định phân cấp cho UBND các quận, huyện thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
23:30, 25/05/2019

Theo đó, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2019. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người có công với cách mạng thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử clụng đất đã nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, trình UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Forty Media)

TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Forty Media)

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện hướng dẫn việc triển khai thực hiện quyết định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quyết định này.

Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo đề xuất UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố bàn giao dữ liệu kết quả thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho UBND các quận, huyện.

UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố hướng dẫn Chi cục Thuế các quận, huyện thực hiện việc ban hành Quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với người có công với cách mạng theo quy định và gửi Quyết định đến Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan, cá nhân liên quan để theo dõi và thực hiện.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật và gửi Quyết định đến Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Chi cục Thuế các quận, huyện, UBND các xã, phường và các cơ quan, cá nhân liên quan để theo dõi và thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện các nội dung được phân cấp./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP