Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Điều chỉnh, bổ sung vốn dự án đầu tư công ở Gia Lai: Cần thiết, kịp thời

Điều chỉnh, bổ sung vốn dự án đầu tư công ở Gia Lai: Cần thiết, kịp thời

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 157/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. Sự điều chỉnh, bổ sung vốn này nhằm đảm bảo quá trình triển khai các dự án đúng kế hoạch và thuận lợi hơn.
23:30, 21/03/2019

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 với tổng vốn gần 6.774 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách tỉnh khoảng 6.330 tỷ đồng, vốn từ các nguồn khác trên 444 tỷ đồng) để đầu tư cho các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

“Kế hoạch này sẽ khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; tránh tâm lý ỷ lại, tư tưởng xin cho; khắc phục cơ bản tình trạng bị động, cắt khúc trong đầu tư, mất cân đối trong bố trí ngân sách, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhận định.

Bổ sung 2,27 tỷ đồng để hoàn thành Dự án Quốc môn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: H.D

Bổ sung 2,27 tỷ đồng để hoàn thành Dự án Quốc môn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: H.D

Mặc dù kế hoạch được lập một lần và triển khai trong suốt cả giai đoạn nhưng theo ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Trong quá trình triển khai, nếu có những thay đổi mang tính khách quan, tỉnh sẽ cho điều chỉnh”.

Và bởi có sự thay đổi nên mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 157/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. Tại kỳ họp thứ 8 (bất thường) của HĐND tỉnh diễn ra ngày 3/1 vừa qua, ông Hồ Phước Thành cho biết, việc điều chỉnh, bổ sung này là cần thiết nhằm cân đối nguồn vốn và ưu tiên cho những dự án cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương nơi triển khai dự án.

Theo đó, do nguồn tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư năm 2018 hụt thu, không đủ vốn để bố trí cho dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nên có 3 dự án được đầu tư từ nguồn vốn này phải điều chỉnh giảm vốn với tổng số vốn giảm là 25,821 tỷ đồng.

Đó là các dự án: Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, huyện Chư Pưh (giảm 20 tỷ đồng), Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ (giảm 2,3 tỷ đồng), Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai (giảm trên 3,5 tỷ đồng). Ngoài ra, có một dự án nữa thuộc nguồn vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư cũng bị giảm vốn là dự án Thủy lợi Djang, huyện Kbang (giảm 22 tỷ đồng).

Cùng với đó, nhằm đảm bảo dự án diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng công trình, HĐND tỉnh đã quyết định bổ sung vốn cho một số dự án trọng điểm.

Cụ thể, từ nguồn vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư, HĐND tỉnh quyết định bổ sung 22 tỷ đồng cho 2 dự án đã giảm vốn từ nguồn tiền sử dụng đất là Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, huyện Chư Pưh (tăng 20 tỷ đồng) và Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ (tăng 2 tỷ đồng).

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng bổ sung vốn tăng thu kết dư giai đoạn 2016 - 2020 cho 4 dự án với tổng cộng 22,3 tỷ đồng gồm: Dự án sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Tỉnh ủy (16,2 tỷ đồng), Dự án Quốc môn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (2,27 tỷ đồng), Dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ (284 triệu đồng), Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai (3,54 tỷ đồng).

HĐND tỉnh đã quyết định bổ sung vốn cho một số dự án trọng điểm năm 2019. Ảnh: M.Thi

HĐND tỉnh đã quyết định bổ sung vốn cho một số dự án trọng điểm năm 2019. Ảnh: M.Thi

Ngoài ra, cũng theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020, có 3 dự án được bổ sung vốn tổng cộng 56,4 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030 được bổ sung 49 tỷ đồng; bổ sung 5,385 tỷ đồng vốn đối ứng Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai và bổ sung 1,966 tỷ đồng vốn đối ứng Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2.

Đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã tạo được những bước đột phá nhất định trong quản lý nhà nước về đầu tư công. Đặc biệt, kế hoạch này đã tạo ra sự đổi mới căn bản trong việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước.

Trong giai đoạn nước rút thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, việc HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo cho các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP