Reatimes.vn

Tiền Giang thu hồi Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

Tiền Giang thu hồi Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

Ngày 25/9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thu hồi và bàn giao Dự án Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp lại cho tỉnh này sử dụng và quản lý.
23:30, 26/09/2018

Qua bàn bạc và trao đổi UBND tỉnh Tiền Giang và PVN / Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) đã thống nhất một số nội dung.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang đã triển khai Quyết định thu hồi đất số 1668/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang. PVC gửi bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan; ký kết thanh lý hợp đồng thuê đất và bàn giao đất thực địa vào ngày 1/10/2018.

Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

Đối với việc xử lý tài chính của dự án, sau khi tiếp nhận dự án, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ chi trả trước một phần kinh phí cho Tập đoàn theo Công văn số 3797/UBND-ĐTXD ngày 20-9-2018.

UBND tỉnh Tiền Giang đã có Công văn số 4150/UBND-ĐTXD ngày 20-9-2018 đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương hướng dẫn thực hiện. UBND tỉnh Tiền Giang sẽ trả chi phí đầu tư cho PVN/PVC sau khi có hướng dẫn chính thức của các bộ, ngành.

Theo ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, về vấn đề tài chính, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính thực hiện. Đối với các công việc tiếp theo đề nghị 2 bên cùng tập trung thực hiện. Về phương hướng tới, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp nhận và quản lý dự án.

PVN bàn giao Dự án cho tỉnh Tiền Giang sử dụng và quản lý

PVN bàn giao Dự án cho tỉnh Tiền Giang sử dụng và quản lý

Theo đó Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), đơn vị thành viên của PVN làm chủ đầu tư có diện tích gần 285ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng thuộc địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Trong quá trình làm chủ đầu tư Dự án từ năm 2010 đến nay, PVC đã triển khai đầu tư san lấp mặt bằng và thi công xây lắp một số hạng mục công trình. Về chủ trương chuyển giao dự án lại cho tỉnh Tiền Giang tiếp tục quản lý, sử dụng đã đưa ra từ năm 2014, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, ngày 09/08, cùng tham dự tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí đã báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng về việc triển khai chuyển giao Dự án về tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã có quyết định đồng ý với chủ trương để Tập đoàn Dầu khí chuyển giao Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp về tỉnh Tiền Giang tiếp tục quản lý, sử dụng.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhanh chóng giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính liên quan với Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và nhận lại dự án từ PVC để thực hiện chuyển giao lại cho tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng giao các Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, cùng Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phía tỉnh Tiền Giang thực hiện thu hồi đất Dự án, quản lý, sử dụng, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định và sau đó thực hiện thanh toán lại cho Tập đoàn Dầu khí các chi phí đã thực hiện tại dự án theo kết quả kiểm toán.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP