Reatimes.vn

Vĩnh Long: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai

Vĩnh Long: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai

Năm 2018, Sở Tài nguyên- Môi trường phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, chỉ đạo phòng đăng ký đất đai thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục đất đai.
23:30, 13/12/2018

Theo đó, đăng ký giao dịch đảm bảo trên 30.660 hồ sơ, đạt 109,5% so kế hoạch; cung cấp thông tin đất đai cho người sử dụng đất gần 3.200 hồ sơ, đạt gần 114,3%; đăng ký biến động hơn 34.850 hồ sơ, đạt gần 120,2%.

Việc thực hiện liên thông giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai với các chi cục thuế được duy trì tốt, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Tuy nhiên, việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mới chỉ đạt 42,9% so kế hoạch (hơn 6.400 hồ sơ).

Năm 2019, sở phấn đấu hoàn thành việc điều tra, xây dựng, trình phê duyệt Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020- 2024; triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019 và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020;

Đồng thời thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP