Reatimes.vn

Yên Bái ưu tiên hàng đầu phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

Yên Bái ưu tiên hàng đầu phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

Theo Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Yên Bái sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù theo thứ tự ưu tiên: du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù chất lượng cao...
23:30, 24/12/2018
Yên Bái ưu tiên hàng đầu phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

Yên Bái ưu tiên hàng đầu phát triển du lịch thể thao mạo hiểm

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 2735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phạm vi thực hiện của Đề án bao gồm các địa phương khu vực miền Tây Yên Bái: huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Đề án nêu rõ: tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm, loại hình du lịch đặc thù và chất lượng cao trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc, có thế mạnh nổi trội; đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình phát triển phù hợp với các mảng thị trường có nhu cầu cá biệt, phù hợp với khả năng phát triển của du lịch miền Tây.

Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù theo thứ tự ưu tiên: du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù chất lượng cao, thu hút khách chi trả cao và lưu trú dài ngày; phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù có trọng tâm, trọng điểm, có thương hiệu quốc gia và được thị trường biết đến. Định hướng và tổ chức phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trên 04 đơn vị hành chính miền Tây phù hợp với đặc điểm tài nguyên du lịch gắn với từng phân khu chức năng tạo thành các mạng lưới liên kết mạnh về du lịch, trong đó xác định thị xã Nghĩa Lộ là phân khu trung tâm.

Mục tiêu tổng quát được đặt ra là xác định rõ hệ thống sản phẩm đặc thù miền Tây Yên Bái phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở khai thác có hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch đặc thù của vùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch tỉnh Yên Bái nói chung và miền Tây Yên Bái nói riêng.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2018-2030./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP