Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

hỗ trợ về nhà ở

  • 29/07/2018, 06:00

    Cần ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

    Cần ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

    Bộ Xây dựng nhận thấy việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong giai đoạn 2018 - 2020 là cần thiết, giúp cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua NƠXH.


TOP