Reatimes.vn

4 nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

4 nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Sự phát triển của thị trường bất động sản thời gian qua đã góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
11:34, 01/10/2020

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã phát đi Thông báo số 332/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC VỤ TỐT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC

Đánh giá chung về tình hình thị trường bất động sản thời gian qua, Phó Thủ tướng nhận định: Phát triển của thị trường bất động sản góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của nhân dân, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, phát triển dịch vụ, du lịch, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị, du lịch. 

"Thị trường bất động sản phát triển cũng đã kéo theo hàng loạt các thị trường về vốn, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, lao động tăng trưởng ổn định, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", kết luận nêu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản cũng đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Theo đó, có 6 vấn đề tồn tại được Phó Thủ tướng nêu ra:

Thứ nhất, còn có sự mất cân đối trong quan hệ cung - cầu bất động sản. Cụ thể, nguồn cung nhà ở trung, cao cấp đang dư thừa, nhưng lại thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp. 

Thứ hai, công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại các đô thị lớn còn gặp khó khăn, bất cập, đặc biệt là vướng mắc về quy hoạch liên quan đến chỉ tiêu dân số và chiều cao công trình tại khu vực nội đô.

Thứ ba, tình hình phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Nguồn lực tài chính cho đầu tư các dự án bất động sản được đánh giá là chưa đa dạng và bền vững, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tiền ứng trước của khách hàng

Thứ tư, nguồn lực tài chính cho đầu tư các dự án bất động sản chưa đa dạng và bền vững, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tiền ứng trước của khách hàng.

Thứ năm, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản vẫn chưa được tổng hợp, báo cáo đầy đủ và liên tục, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp, người dân khi tham gia thị trường.

Thứ sáu, còn một số điểm mâu thuẫn, chưa phù hợp trong hệ thống pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở trong việc thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất thông qua đấu giá, đấu thầu đối với các dự án phát triển nhà ở...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI: KHÔNG ĐỂ XẢY RA SỐT GIÁ, BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trước thực trạng đó, một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo ra những chuyển biến căn bản cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Cụ thể, có 4 nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra:

Một, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Hai, làm tốt công tác dự báo cung - cầu, trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển cho từng sản phẩm, nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước.

Ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Cuối cùng là tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành theo đúng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước

Cụ thể hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tình hình thị trường bất động sản giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và có số liệu so sánh với giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn 2021 - 2025. Tại nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần đặc biệt quan tâm đến chính sách tín dụng; cơ chế kiểm soát thị trường; quản lý và phát triển thị trường theo chương trình, kế hoạch, quy hoạch; vai trò, trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản... để trình Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Nhiệm vụ thứ hai đối với Bộ Xây dựng là chủ trì nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tiếp đó, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Cuối cùng, Bộ Xây dựng có nhiệm vụ đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng giao đơn vị này chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú) trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị này cân đối, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn để cấp bù lãi suất cho 04 ngân hàng thương mại do Ngân hang Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội theo nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu một số định chế tài chính để huy động các nguồn lực cho thị trường bất động sản, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Liên kết hữu ích

TOP