Reatimes.vn

ABBANK tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro thông qua khung quản trị dữ liệu

ABBANK tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro thông qua khung quản trị dữ liệu

Sau 6 tháng triển khai, ABBANK đã tổ chức Lể Tổng kết Dự án tư vấn xây dựng khung quản trị dữ liệu (Data Governance) và chính thức đưa vào vận hành với mục tiêu giúp ngân hàng tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro.
14:44, 04/03/2020

Trải qua 6 tháng triển khai, ABBANK đã hoàn tất công tác xây dựng Khung quản trị dữ liệu (gọi tắt là “Dự án Data Governance”) vào cuối tháng 01/2020 và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 24/02/2020 với sự hỗ trợ tư vấn từ Công ty TNHH PwC Việt Nam (gọi tắt là “PwC”).

Theo đó, Hệ thống Data Governance giúp ABBANK đánh giá, xây dựng khung quản trị dữ liệu một cách toàn diện và chặt chẽ, tạo nền tảng vững chắc trong việc tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro, hỗ trợ Ngân hàng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng số và tuân thủ các chuẩn mực quản trị dữ liệu, quản trị rủi ro tiên tiến trên thế giới.

Trong quá trình triển khai dự án, ABBANK và PwC đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như: Thiết lập Cơ cấu tổ chức quản trị dữ liệu theo thông lệ tiên tiến; Văn bản hóa chính sách và quy trình quản trị dữ liệu; Xác định công cụ, phương thức và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dữ liệu; Lan tỏa văn hóa quản trị dữ liệu trên toàn Ngân hàng…

Đây là tiền đề vững chắc để ABBANK quản lý hệ thống dữ liệu, giúp Ngân hàng thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược về mở rộng thị phần mảng khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; thúc đẩy phát triển ngân hàng số; chuẩn hóa dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu nhằm nâng cao năng lực hoạt động ngân hàng.

Trước những giá trị nhận được khi triển khai Dự án, ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT ABBANK nhận định: “Dự án Data Governance được triển khai thành công, đảm bảo cả về mặt tiến độ lẫn chất lượng có một vai trò quan trọng trong việc giúp ABBANK đạt được những mục tiêu đã đặt ra cho Dự án, cũng như giảm thiểu các chi phí phát sinh. Khung Quản trị Dữ liệu sẽ là một công cụ hiệu quả cho lộ trình phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn hệ sinh thái quản trị dữ liệu của ABBANK, cho sự hình thành và vận hành một văn hóa làm việc mà tại đó dữ liệu được xem là tài sản nòng cốt”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP