Reatimes.vn

“An toàn, an ninh mạng là yếu tố sống còn của chuyển đổi số quốc gia”

“An toàn, an ninh mạng là yếu tố sống còn của chuyển đổi số quốc gia”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, không ai an toàn một mình trong thế giới mạng, càng chia sẻ, chúng ta càng an toàn...
17:01, 29/11/2019

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh như vậy tại sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số" diễn ra sáng 29/11 tại Hà Nội.

Ông nói, thế giới và Việt Nam đã và đang bước vào không gian mạng với cuộc cách mạng số, trong đó có nhiều thách thức và cơ hội song hành. Cứ mỗi giây lại có khoảng 108 cuộc tấn công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra.

"Bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng đồng nghĩa với xây đắp cho tương lai, giúp đất nước thịnh vượng hơn. An toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số", Bộ trưởng Hùng nói.

Đến lúc phải thay đổi cách nghĩ

Theo Bộ trưởng Hùng, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay phải song hành cùng an toàn, an ninh mạng. Trong mọi dự án công nghệ thông tin đều phải có cấu phần an toàn, an ninh mạng như một cấu phần bắt buộc. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: tỷ lệ chi cho an toàn, an ninh mạng tối thiểu 10% tổng kinh phí chi cho công nghệ thông tin. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ này đang ở mức dưới 5%.

Trước đây khi xảy ra ra sự cố, ta cố gắng giữ kín, càng ít người biết càng tốt, thì giờ đây, chúng ta phải hiểu rằng, theo Bộ trưởng Hùng - là không ai an toàn một mình trong thế giới mạng. Càng chia sẻ, chúng ta càng an toàn. Không chia sẻ thì sau chúng ta lại sẽ là một ai đấy nữa bị tấn công tương tự, và sau đó lại là một người tiếp theo, và cứ như vậy.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019 sáng 29/11

Mức độ bảo đảm an toàn, an ninh mạng của một cơ quan, tổ chức không phải nằm ở việc cơ quan, tổ chức đó có bị tấn công hay không? Mà nằm ở cách thức cơ quan, tổ chức đó phản ứng như thế nào sau khi bị tấn công.

Do vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cần phải có một mạng lưới chuyên gia và đơn vị chuyên trách dưới sự điều phối của cơ quan chức năng. Khi sự cố xảy ra với một đơn vị, các đơn vị cùng coi đây là trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia ứng cứu theo sự điều phối chung, vì một không gian mạng an toàn hơn cho tất cả chúng ta.

Đến lúc phải thay đổi cách làm

Người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông cũng cho rằng, trước đây, khi đầu tư, ta thường chú trọng đầu tư cho giải pháp, thiết bị mà ít chú trọng đến con người, quy trình. Tuy nhiên, hiện giờ, con người là quan trọng nhất, sau đó đến quy trình, rồi mới đến giải pháp, thiết bị. Mỗi cơ quan, tổ chức cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý, cân đối cả ba yếu tố này.

Theo Bộ trưởng Hùng, các cơ quan, tổ chức một mặt kiện toàn lực lượng tại chỗ, mặt khác thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ của các doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Ông cũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin thực hiện giám sát quốc gia trên không gian mạng để phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.

Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ

Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm "Make in Vietnam". Tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp tiên phong nhằm phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Hệ sinh thái là một mô hình tổng thể, toàn diện và đầy đủ các giải pháp. Doanh nghiệp có thế mạnh về giải pháp nào sẽ được giao để tập trung phát triển sâu, chuyên nghiệp về giải pháp đó, được ưu tiên và khuyến nghị sử dụng.

Cùng với đó, một Liên minh cũng sẽ được thành lập nhằm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển sản phẩm, bảo đảm các sản phẩm có sự liên thông, kết nối. Liên minh doanh nghiệp này cũng cam kết sử dụng sản phẩm của nhau để cung cấp một giải pháp tổng thể cho khách hàng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng, Việt Nam có lợi thế lớn khi có xấp xỉ 1 triệu nhân lực trong lĩnh vực ICT. Nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với những chuyên gia đạt đẳng cấp quốc tế.

Theo ông, cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với sự ủng hộ của Nhà nước và liên kết chặt chẽ của Liên minh, Việt Nam hoàn toàn có thể sinh ra những doanh nghiệp lớn mạnh để trở thành cường quốc an toàn, an ninh mạng, nhằm bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. "Và chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy", Bộ trưởng Hùng nói.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP