archimedes school

CĐT ký kết hợp tác với Hệ thống Archimedes School xây dựng trường liên cấp trong Hinode Royal Park

CĐT ký kết hợp tác với Hệ thống Archimedes School xây dựng trường liên cấp trong Hinode Royal Park

Dự án

Ngày 25/11 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) và Hệ thống Archimedes School thực hiện ký kết bản Ghi nhớ Hợp tác Đầu tư xây dựng Trường liên cấp Archimedes Hinode cho dự án Hinode Royal Park.

Lên đầu trang
Top