Bắc Bộ trời chuyển lạnh

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2017: Nắng nóng trở lại

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2017: Nắng nóng trở lại

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội ngày 27/7 trời nắng, chiều tối và đêm mây thay đổi có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 26/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 26/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội, ngày 27/7 trời nắng, chiều tối và đêm mây thay đổi có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 25/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 25/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội, ngày 26/7 mây thay đổi, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 24/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 24/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội, ngày 25/7 mây thay đổi, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 23/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 23/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội, ngày 24/7 mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 22/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 22/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội ngày 23/7 chiều tối và đêm có mưa, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 21/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 21/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội ngày 22/7 có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 20/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 20/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Bắc Bộ ngày 21/7 có mưa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 19/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 19/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Bắc Bộ ngày 20/7 có mưa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 18/7/2017)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 18/7/2017)

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 22 có mưa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Lên đầu trang
Top