Reatimes.vn

TAG:

bài viết cuộc thi Nơi tôi sống

  • 29/05/2018, 06:01

    Lỡ thương Sài Gòn

    Lỡ thương Sài Gòn

    Chẳng phải là người Sài Gòn, tôi bước chân đến đây mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sống ở đây một quãng thời gian mới có thể làm quen với con người và nếp sống chốn đô thành, rồi cứ mãi như vậy với cuộc sống mà tôi thích nơi này lúc nào không hay.


TOP