Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Chốt thành viên Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Chốt thành viên Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Thời sự

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 138/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Lên đầu trang
Top