bánh ướt

Hương quê

Hương quê

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp

Hương quê, thứ hương đọng trong tâm thức từ thủa lọt lòng giữa đôi bàn tay mẹ cha ướp vào tôi từng ngày lớn khôn.

Lên đầu trang
Top