TAG:

báo giấy

30/09/2020, 10:25 GMT+7
  • 03/01/2020, 06:30

    Chuyện nhuận bút của nhà văn

    Chuyện nhuận bút của nhà văn

    Tôi nhớ lúc đó, ngoài cơ quan công tác đài truyền hình, tôi là cộng tác viên có phụ cấp của chỉ hai tờ báo và viết cho họ mỗi tháng vài bài, số tiền nhuận bút thu về cả chục triệu. Tiền dễ kiếm đâm "chảnh"...

Thương hiệu nổi bật

TOP