TAG:

biếu quà sếp

13/08/2020, 03:44 GMT+7
  • 22/06/2020, 07:00

    Sếp người ta

    Sếp người ta

    Chẳng khó hiểu khi người ta cố chạy suất sếp, chạy chức chạy quyền trở thành một hành vi quen tới mức, các phát biểu của lãnh đạo trên tivi bây giờ luôn luôn có cụm từ "chạy chức chạy quyền" này. Nhưng đã chạy rồi, hình như khó có thể thắng (phanh) lại...

Thương hiệu nổi bật

TOP