Bình Định:

Bình Định: "Miền đất hứa" cho các nhà đầu tư

Vị trí thuận lợi tạo điều kiện giao thương kinh tế, hội nhập với khu vực và quốc tế; hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư đồng bộ gồm cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt; khu kinh tế, tài nguyên phong phú; nhiều danh lam, thắng cảnh, nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp trải dài theo đường bờ biển như: Bán đảo Phương Mai, bãi tắm Hoàng Hậu, Tam Quan, Ðảo Yến, Quy Hòa, Bãi Dài… là những lực đẩy giúp Bình Định trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Cùng với việc hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư để tiếp tục đón dòng vốn chất lượng, nhiệm vụ lớn nhất mà tỉnh Bình Định đặt ra trong năm nay là khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở để hình thành các chương trình, đề án, chiến lược phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư lớn.

Reatimes đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định.

“Đất lành chim đậu”

PV: Thưa ông, tác động của dịch bệnh và bối cảnh kinh tế khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp vỡ kế hoạch đầu tư, đồng thời cũng ảnh hưởng đến chiến lược thu hút đầu tư của các địa phương và đòi hỏi sự nỗ lực gấp nhiều lần trong vấn đề này. Với Bình Định, tình hình thu hút đầu tư trong thời gian qua có những điểm nhấn nào đáng chú ý?

Ông Lê Hoàng Nghi: Quả thực, từ năm 2022 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu nên có khá ít doanh nghiệp FDI đến Bình Định nghiên cứu, khảo sát đầu tư. Do đó, các dự án thu hút được chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước.

Cụ thể, năm 2022, toàn tỉnh thu hút 81 dự án đầu tư (01 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 19.644,61 tỷ đồng. Trong đó có 57 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 11 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 09 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hạ tầng; 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 01 dự án lĩnh vực công nghệ thông tin và 01 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Riêng trong gần 9 tháng năm 2023, tỉnh thu hút 64 dự án (04 dự án đầu tư FDI) với tổng vốn đăng ký 14.204,877 tỷ đồng. Trong đó có 34 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 15 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản; 06 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng; 05 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Điều đáng mừng là đến nay, toàn tỉnh đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra (64/60 dự án, đạt 106,6% so với kế hoạch cả năm 2023). Tuy nhiên, tỉnh Bình Định vẫn không dừng lại đó mà vẫn đang tiếp tục xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án, trong đó có rất nhiều dự án lớn, trọng điểm.

Cần nói thêm, trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, nhưng rất nhiều ý tưởng, cách thức thu hút đầu tư mới đã được các địa phương áp dụng và thành công. Nhiều địa phương đã chủ động thu hút và mời gọi rất nhiều dự án then chốt như: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn.

PV: Thời gian qua, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào những ngành kinh tế nào, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Nghi: Bình Định xác định nguồn vốn ngoài ngân sách (vốn đầu tư tư nhân) là rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và là một trong những nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian qua, địa phương tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào 5 trụ cột chính, gồm: Công nghiệp; du lịch; nông lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các nước, tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế và thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với các tỉnh, thành phố nước ngoài để hỗ trợ giới thiệu, xúc tiến với các nhà đầu tư.

PV: Đâu là ngành kinh tế then chốt mà Bình Định dồn trọng tâm để thu hút đầu tư?

Ông Lê Hoàng Nghi: Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Tỉnh ủy ban hành thì quan điểm của Bình Định là khai thác và phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế vốn có của tỉnh.

Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực, các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp để phát triển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ... Coi phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là then chốt, để từ đó mục tiêu đến hết năm 2023, Bình Định sẽ là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và du lịch của vùng duyên hải miền Trung.

Thời gian tới, chúng tôi tập trung ưu tiên thu hút các dự án phát triển công nghệ cao, hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh, công nghiệp xanh, công nghiệp - đô thị ven biển...

Nỗ lực vượt qua thách thức

PV: Ông nhận thấy những khó khăn, thách thức nào đang đặt ra trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn?

Ông Lê Hoàng Nghi: Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, công tác xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh đã có sự chia sẻ, hỗ trợ của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Tuy vậy, công tác thu hút đầu tư, triển khai các hoạt động đầu tư vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhiều dự án triển khai chậm tiến độ do năng lực nhà đầu tư, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, công tác quy hoạch, quản lý đất đai phục vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đáng chú ý, việc tổ chức thực hiện các mục tiêu về xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI.

Mặt khác, sự hỗ trợ của Trung ương về thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch nhằm thu hút được các dự án lớn có tác động lôi kéo, thúc đẩy tăng trưởng vẫn còn hạn chế.

PV: Trước những khó khăn nêu trên, tỉnh Bình Định đã có những giải pháp cụ thể gì để chủ động, linh hoạt nhằm gia tăng hiệu quả thu hút đầu tư, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Nghi: Nhiệm vụ lớn nhất của tỉnh từ nay đến cuối năm là khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án... để triển khai trong các năm tiếp theo. Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin mới bằng việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh, sau đó tổng hợp để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. Các thông tin sau khi được cập nhật mới sẽ được in thành brochure, sách hướng dẫn, video, đăng tải trên website… bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp; triển khai đào tạo nguồn nhân lực, tập trung mời gọi các dự án đầu tư công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung công tác chuyển đổi số, phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh nhằm tạo thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp đầu tư.

Thứ ba, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến và quản lý đầu tư; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư.

Thứ tư, xây dựng Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2023 - 2025, trong đó xác định rõ các dự án trọng điểm tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có lợi thế trên địa bàn tỉnh, ngoài các khu, cụm đã quy hoạch.

Thứ năm, phấn đấu thu hút trên 60 dự án đầu tư mỗi năm (kể cả vốn đầu tư nước ngoài) và năm sau tăng hơn năm trước khoảng 10% về số dự án. Phấn đấu thu hút trên 20.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư mỗi năm (kể cả vốn đầu tư nước ngoài) và năm sau tăng hơn năm trước khoảng 10% về số vốn đăng ký. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 20.000 tỷ đồng mỗi năm, kể cả vốn nước ngoài.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với các tỉnh trong nước: Bình Dương, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hà Nội, TP.HCM và các thành phố nước ngoài: Izumisano (Nhật Bản), Yongsan, Incheon (Hàn Quốc); các trường Đại học FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Tôn Đức Thắng… theo chương trình hợp tác chung giữa các tổ chức và các địa phương với UBND tỉnh Bình Định. Triển khai các nội dung hợp tác với 04 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines như nội dung đã ký kết.

Thứ bảy, tỉnh luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại cho đến hoạt động xã hội. Vậy nên, tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại gặp gỡ với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp phát triển kinh doanh.

PV: Có thể thấy, Bình Định hiện đang có tốc độ phát triển nhanh, vì thế môi trường đầu tư sẽ có tính cạnh tranh cao. Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư, tỉnh đã có những hướng đi ra sao, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Nghi: Theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, tổng số điểm PCI tỉnh Bình Định đạt được là 66,65 điểm, đứng thứ 21/63 (thuộc nhóm 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất).

Trong các chỉ số thành phần, chỉ số cạnh tranh bình đẳng của tỉnh Bình Định đạt 7,36 điểm, tăng 0,95 điểm so với năm 2021, thứ hạng 01/63, chỉ số này tỉnh Bình Định có xếp hạng đứng đầu cả nước. Nguyên nhân là vì nhiều doanh nghiệp tư nhân đã thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn lực về đất đai, các khoản vay và thuận lợi hơn trong việc có được các hợp đồng từ cơ quan Nhà nước; được hỗ trợ công bằng trong thực hiện thủ tục hành chính, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mặt khác, các doanh nghiệp đánh giá cao việc tỉnh tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh, lắng nghe và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của họ. Đáng chú ý là chi phí không chính thức của doanh nghiệp tiếp tục giảm.

Từ đó, có thể đánh giá được rằng thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định đã có những bước cải tiến đáng kể.

Để phát huy nguồn lực, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương. Liên tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản, cơ chế, chính sách đã ban hành liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân khi đầu tư tại tỉnh Bình Định.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quản lý tốt hơn doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; tăng cường sự trợ giúp pháp lý, tạo sự cam kết, nhất quán và định hướng dài hạn trong môi trường đầu tư của doanh nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để các dự án triển khai thuận lợi và nhanh chóng đi vào hoạt động. Tỉnh cũng sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm triển khai xây dựng dự án.

Hướng đến thu hút dự án chất lượng cao

PV: Điểm nhấn trong thu hút đầu tư giai đoạn tới của tỉnh Bình Định là gì, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Nghi: Chúng tôi sẽ ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Trên cơ sở các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng của các đối tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành, hiệp hội tham mưu UBND tỉnh một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ có nền kinh tế lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Hoa Kỳ, Israel, Australia, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc)… hoặc sẽ gửi tài liệu quảng bá đối với các đợt xúc tiến đầu tư do các bộ, ngành Trung ương tổ chức, nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như định hướng các nhà đầu tư đến với tỉnh Bình Định.

Tiếp tục tập trung vào nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Israel, đặc biệt là các quốc gia châu Âu và một số quốc gia phát triển khác để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, vừa đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chủ động theo dõi, đánh giá xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ một số nước trong khu vực để lựa chọn thu hút các dự án đầu tư FDI chất lượng cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, nguồn nhân lực và các hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đón nhận dòng vốn FDI đang chuyển dịch, tái đầu tư phục hồi nền kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch.

Song hành với đó, chúng tôi xúc tiến đầu tư theo hướng lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để tập trung giới thiệu, thu hút có trọng tâm, trọng điểm vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt quy định ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án để nâng cao hiệu quả việc thực hiện đúng tiến độ của dự án.

Tôi cho rằng, các năm tới, như nhiều dự báo cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức hơn và điều này sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. Song với quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tỉnh Bình Định cam kết hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm kiếm được cơ hội đầu tư khác biệt, thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh.

PV: Về công tác tăng cường thu hút đầu tư cho các địa phương trên toàn tỉnh, Sở đã có kế hoạch chuẩn bị gì, thưa ông?

Ông Lê Hoàng Nghi: Thực hiện yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, chúng tôi đang cho các địa phương trên toàn tỉnh rà soát, chuẩn bị quỹ đất sạch, ít nhất mỗi địa bàn từ 20 - 30ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sẵn để sẵn sàng cho thu hút dự án mới.

Hiện lãnh đạo tỉnh cũng đã giao cho Ban quản lý khu kinh tế chủ trì, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, thực hiện rà soát tiến độ đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao cho Sở Công Thương chủ trì, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát kiểm tra suất đầu tư, khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng, mức định giá cho thuê hạ tầng, từ đó xây dựng mức giá phù hợp để thúc đẩy thu hút đầu tư. Đồng thời, tổng hợp diện tích đất sẵn sàng thu hút dự án mới theo báo cáo của địa phương.

Như vậy có thể thấy, việc chủ động chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng thu hút đầu tư tại các địa phương trên toàn tỉnh Bình Định đang được triển khai nhanh và đồng bộ./.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Lạc (thực hiện)

Bài viết cùng tác giả Nguyễn Lạc »

Nên đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP