bỏ phiếu kín

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Thời sự

Trong hai ngày 24 và 25/10, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Lên đầu trang
Top