TAG:

bồ tát

27/09/2020, 14:17 GMT+7
  • 30/03/2019, 06:01

    Hoa là vị Bồ tát

    Hoa là vị Bồ tát

    Chư Phật, chư Bồ tát không chỉ ở nơi chùa chiền, các ngài ko phải ngự ở nơi ban thờ và sau những cây hương. Các vị có mặt trong mỗi giọt sương ngọn cỏ...

Thương hiệu nổi bật

TOP