Reatimes.vn

TAG:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải

 • 07/10/2022, 05:50

  Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc - Nam

  Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc - Nam

  Cao tốc Bắc - Nam đang trong giai đoạn nước rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 4 dự án thành phần trong năm nay.

 • 11/06/2022, 12:15

  Hãy để “giấc mơ cao tốc” thành hiện thực

  Hãy để “giấc mơ cao tốc” thành hiện thực

  Chính phủ sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức mình để thực hiện bằng được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra - hoàn thành 3.000km đường cao tốc đến 2025 và 5.000km đường cao tốc đến năm 2030.

 • 03/06/2019, 10:35

  Nội dung dự kiến chất vấn tại kỳ họp 7

  Nội dung dự kiến chất vấn tại kỳ họp 7

  Quốc hội chọn 4 nhóm vấn đề dựa trên ý kiến đề xuất của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề nóng để chất vấn các thành viên Chính phủ.


TOP