Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện sau loạt chỉ đạo của Thủ tướng

Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện sau loạt chỉ đạo của Thủ tướng

Ngày 22/5, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản thông báo kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11 ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định.
21:00, 25/05/2019

Văn bản có nhiều nội dung, trong đó nêu rõ mục tiêu kế hoạch để đẩy nhanh nhiệm vụ hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Quản lý Hoạt động xây dựng phối hợp với Vụ Pháp chế và các cục, vụ liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội trong tháng 10/2019.

Cụ thể, đối với việc nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản phối hợp với Vụ Pháp chế và các cục, vụ liên quan tiến hành. Thời gian hoàn thành, dự kiến trong năm 2020.

Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện sau loạt chỉ đạo của Thủ tướng

Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện sau loạt chỉ đạo của Thủ tướng

Đối với việc nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản nghiên cứu. Thời gian hoàn thành theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở chung cư, công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel), nhà trọ, phòng trọ cho thuê, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường được giao làm đầu mối phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia hoàn thành trong năm 2019.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi chính sách pháp luật và đôn đốc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản cùng Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2015NĐ-CP của Chính phủ về nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị 03/CT-TTG. Ngoài ra, kiểm tra, rà soát quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình theo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về diễn biến của thị trường bất động sản, từ đó kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường khi có dấu hiệu không bình thường hoặc biến động lớn.

Trước đó, ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Tại chỉ thị trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thành Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội; bổ sung chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có khó khăn về nhà ở và khắc phục các tồn tại, bất cập khác cho phù hợp với tình hình thực tế; ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở chung cư, công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel), nhà trọ, phòng trọ cho thuê; ban hành quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel), hoàn thành trong quý III/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP