Reatimes.vn

Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia

Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia

Sau khi nhận được văn bản số 5400/UBND-ĐT ngày 2/11/2018 của UBND TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng đã có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh.
20:02, 30/11/2018
Phối cảnh dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Phối cảnh dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia

Theo đó, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch chung) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03/02/2016 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 4116/VPCP-KTN ngày 30/5/2016 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 463/TTg-CN ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội – khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia và các văn bản pháp lý khác có liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng giao UBND TP. Hà Nội chủ động nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 463/TTg-CN ngày 11/4/2018.

Đối với các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh, Bộ Xây dựng cơ bản nhất trí với báo cáo, đề xuất của UBND TP. Hà Nội tại văn bản số 5400/UBND-ĐT ngày 02/11/2018 nêu trên.

Về quy mô diện tích Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới cần được xác định đảm bảo phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng nhu cầu triển lãm, hội chợ cho các sự kiện có quy mô quốc gia và quốc tế.

Đối với đề xuất quy hoạch khu đô thị hiện đại trong nội dung điều chỉnh cục bộ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tính toán chính xác về quy mô dân số và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phù hợp, đảm bảo tính khả thi của việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ, gắn kết không gian và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh, không làm gia tăng áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực và làm ảnh hưởng lớn tới định hướng của Quy hoạch chung đối với khu vực Bắc sông Hồng.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị theo mô hình phát triển đô thị tại các nút giao thông (TOD) gắn với tuyến đường sắt đô thị phải đảm bảo hài hòa, không phá vỡ tổng thể không gian nêm xanh của Trục Cổ Loa – sông Hồng- Hồ Tây và không làm ảnh hưởng tới khu vực di tích Cổ Loa.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP