Reatimes.vn

Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương nhanh chóng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương nhanh chóng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
14:01, 08/11/2022

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4984/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn của Nhà nước; đồng thời để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương có nhà chung cư cũ đã triển khai thực hiện một số bước theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP như: Bố trí ngân sách để thực hiện việc khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư…

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM, nơi có nhiều nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại, việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định nêu trên vẫn còn chậm. 

Cụ thể là những địa phương này chưa tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại, chưa ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư, chưa ban hành hệ số K bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường… 

Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương nhanh chóng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ (Ảnh: Reatimes).

Trước thực trạng chậm trễ này, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương bố trí ngân sách và chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, làm cơ sở để sớm xác định các nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại trên cơ sở đó lập kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương lập, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết những khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại và công bố công khai thông tin về quy hoạch này theo quy định của pháp luật để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương ban hành hệ số K bồi thường làm cơ sở để các nhà đầu tư lập phương án bồi thường khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án; khẩn trương ban hành các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và tổ chức thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ- CP.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo những cơ quan có liên quan trong việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện các thủ tục liên quan về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Bộ cũng nêu rõ các địa phương cần tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại để tạo sự đồng thuận và sự tham gia rộng rãi của người dân, làm cơ sở để triển khai nhanh chóng, thuận lợi các cơ chế, chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Đối với một số dự án đang thực hiện từ các giai đoạn trước theo quy định của Nghị quyết số 34/2007/NQ- CP ngày 3/7/2007 của Chính phủ về giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và Nghị định số 101/2015/NĐ - CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ tại TP.HCM và các tỉnh nhưng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng nhắc nhở cần sớm hoàn thành các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định, cấp Giấy phép xây dựng theo quy định để nhanh chóng thực hiện xây dựng, sớm bàn giao nhà ở cho người dân.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng giao cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ động đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Các địa phương lưu ý thực hiện các quy định khác theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP và văn bản số 1502/BXD-QLNN ngày 29/4/2022 của Bộ Xây dựng./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP