Reatimes.vn

14/03/2017, 05:05 GMT+7

Bộ Xây dựng: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế "xin-cho"

Reatimes.vn Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã chủ động, rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật nhằm đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển dự án đầu tư xây dựng thuận lợi, góp phần chống thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 28/9/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực: Quy hoạch – kiến trúc; hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoạt động xây dựng; nhà ở; kinh doanh BĐS; hạ tầng kỹ thuật; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Bộ Xây dựng đã thực hiện cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết thủ tục hành chính công khai tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, quy trình đầu tư xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ

Bộ Xây dựng đã xây dựng xong phần mềm và đã thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ trực tuyến qua mạng với việc cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trên toàn quốc tại địa chỉ ccxd.xaydung.gov.vn; đã hoàn thành hệ thống phần mềm cấp giấy phép xây dựng (áp dụng thí điểm tại một số địa phương và một số nhóm công trình xây dựng đã được thẩm định thiết kế), đang được vận hành tại địa chỉ capphep.xaydung.gov.vn.

Trong năm 2017, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với việc cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc nhóm dự án A và các gói thầu thuộc dự án trên địa bàn 2 tỉnh trở lên.

Như vậy, theo chức năng quản lý Nhà nước được giao về đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã và đang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, hạn chế việc xin cho, góp phần chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Công khai thông tin về đầu tư xây dựng

Đối với việc công khai các thông tin về đầu tư xây dựng của Nhà nước, đây là nội dung thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan và được thực hiện theo các quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2018.

Theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin, các thông tin liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước sẽ phải công khai gồm:

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước; quyết toán ngân sách Nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; thủ tục ngân sách Nhà nước.

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu.

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Bộ Xây dựng đang rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật, tạo sự minh bạch trong đầu tư xây dựng; đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc công khai thông tin thuộc trách nhiệm của Bộ ngay khi Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành./.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Xây dựng: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế "xin-cho" tại chuyên mục VNRea News của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Đọc thêm
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP