Reatimes.vn

TAG:

các động lực của nền kinh tế

  • 28/09/2019, 14:12

    Sẵn sàng cho giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn

    Sẵn sàng cho giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới ý kiến của một số nhà nghiên cứu rằng "đổi mới I" đã đưa đến những thành công lớn trong hơn 30 năm qua nhưng các động lực cho nền kinh tế đã bị giới hạn, chúng ta cần có "đổi mới II".


TOP