Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Cập nhật báo cáo tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Cập nhật báo cáo tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Theo tính toán tại Tờ trình số 47 của TP. Hà Nội, mức thu phí khởi điểm trên vành đai 4 là 1.900 đồng/xe tiêu chuẩn/km và có thể tăng lên đến 6.000 đồng/xe tiêu chuẩn/km (trong giai đoạn 2056 - 2058).
10:51, 02/04/2022

UBND TP. Hà Nội vừa tiếp tục có Tờ trình số 47/TTr-UBND gửi Chính phủ về việc thẩm định nội dung cập nhật, bổ sung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4.

Đây là lần thứ tư, TP. Hà Nội trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4, một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để có thể trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các nội dung được hiệu chỉnh trong Tờ trình số 47 gồm: Sơ bộ tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn và tiến độ giải ngân; sơ bộ phương án tài chính; dự kiến tiến độ và thời gian thực hiện; một số cơ chế chính sách triển khai dự án.

Theo đó, tổng mức đầu tư Vành đai 4, sau khi được cập nhật lại, chỉ còn 85.813 tỷ đồng, giảm 1.285 tỷ đồng so với Tờ trình số 27, giảm 9.612 tỷ đồng so với Tờ trình số 02. Mức giảm rất lớn nhờ việc tính lại các chi phí, loại bỏ các hạng mục không cần thiết sẽ vừa giúp tăng tính khả thi trong phương án tài chính, vừa giảm áp lực huy động vốn cho đơn vị được giao triển khai đầu tư.

Tại Tờ trình số 47, UBND TP. Hà Nội tiếp tục kiến nghị tách dự án đường Vành đai 4 thành 7 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (3 dự án) có tổng mức đầu tư 19.590 tỷ đồng (Hà Nội khoảng 13.370 tỷ đồng, Hưng Yên 3.740 tỷ đồng, Bắc Ninh khoảng 2.480 tỷ đồng); nhóm dự án thành phần thực hiện hệ thống đường đô thị, đường song hành có tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc (bao gồm cả lãi vay) trị giá 56.589 tỷ đồng.

Đối với 3 dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP. Hà Nội kiến nghị sử dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương, trong đó ngân sách Trung ương khoảng 9.860 tỷ đồng.

Nhóm dự án thành phần thực hiện hệ thống đường đô thị, đường song hành sẽ sử dụng toàn bộ ngân sách địa phương, trong đó Hà Nội 5.395 tỷ đồng, Hưng Yên 1.509 tỷ đồng và Bắc Ninh 2.730 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc, UBND TP. Hà Nội đề xuất ngân sách Nhà nước hỗ trợ 27.179 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2030 và ngân sách địa phương; phần còn lại sẽ do nhà đầu tư huy động.

Đáng chú ý tại Tờ trình số 47 này, mức thu phí khởi điểm là 1.900 đồng/xe tiêu chuẩn/km và có thể tăng lên đến 6.000 đồng/xe tiêu chuẩn/km trong giai đoạn 2056 - 2058, dự án thành phần 3 có thời gian thu phí là 21 năm.

Trước đó, giữa tháng 3/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn gửi UBND TP. Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu 2 cơ quan căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với UBND TP Hà Nội rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP