Reatimes.vn

TAG:

car

 • 27/10/2019, 18:30

  Italian vehicle appliance manufacturer GIVI expands Vietnam business

  Italian vehicle appliance manufacturer GIVI expands Vietnam business

  GIVI from Italy, one of the leading manufacturer of motorcycle accessories, has consolidated its business in Vietnam with the expansion of its factory in the southern province of Long An on October 17.

 • 14/03/2019, 20:01

  Sức ép cân đối vốn khối ngân hàng thương mại nhà nước

  Sức ép cân đối vốn khối ngân hàng thương mại nhà nước

  Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống các tổ chức tín dụng chốt năm 2018. Sức ép cân đối vốn với quy mô tổng tài sản tiếp tục thể hiện ở khối ngân hàng thương mại nhà nước.

 • 31/05/2018, 06:00

  Basel II đi đến đoạn đường nào?

  Basel II đi đến đoạn đường nào?

  Những người theo dõi hoạt động ngân hàng có thể dễ dàng nhận thấy, hiện nay các hệ số an toàn vốn tối thiểu (Car) trong một TCTD đã có nhiều đổi mới theo hướng khoa học hơn...


TOP