TAG:

cây k'nia

01/10/2020, 05:31 GMT+7
  • 27/04/2020, 07:00

    Đông Ky Sốt K'nia

    Đông Ky Sốt K'nia

    Chúng ta đến bây giờ không nhiều người tường tận về K'nia đâu. Đấy là một loại cây rất ngạo nghễ, chỉ đứng một mình, cô đơn, tán hình trứng, rễ cọc rất dài và hạt ăn được.

Thương hiệu nổi bật

TOP