TAG:

chạy chức chạy quyền

13/08/2020, 03:46 GMT+7
 • 22/06/2020, 07:00

  Sếp người ta

  Sếp người ta

  Chẳng khó hiểu khi người ta cố chạy suất sếp, chạy chức chạy quyền trở thành một hành vi quen tới mức, các phát biểu của lãnh đạo trên tivi bây giờ luôn luôn có cụm từ "chạy chức chạy quyền" này. Nhưng đã chạy rồi, hình như khó có thể thắng (phanh) lại...

 • 18/09/2019, 06:30

  Thứ không mua được bằng tiền

  Thứ không mua được bằng tiền

  Nhưng chỗ của ông ở đâu bây giờ. Học không hay, cày không biết trong khi cái bằng chứng nhận người tử tế còn khó gấp ngàn lần những cái bằng ông đang có.

Thương hiệu nổi bật

TOP