Reatimes.vn

Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm 100% kinh phí động thổ, khởi công

Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm 100% kinh phí động thổ, khởi công

Chính phủ xác định năm 2019 cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích...
06:00, 13/04/2019

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đến năm 2020 giảm từ 30% đến 50% số lượng xe ôtô công...

Đó là một số chỉ tiêu tiết kiệm trong năm 2019, được nêu tại báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 của Chính phủ.

Báo cáo này được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp chiều 12/4.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ.

Không ngoại lệ, không đặc quyền

Báo cáo về công tác thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chính phủ khẳng định công tác này tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp của Trung ương Đảng, kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được tăng cường; đã ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm (như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…), thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước.

Kết quả của công tác này còn là tập trung rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, liên quan đến tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí lớn; xử lý sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, nghiêm minh, thấu tình đạt lý; thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát.

Báo cáo nêu rõ, các đối tượng sai phạm dù là cán bộ lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh lực lượng vũ trang hay cán bộ quản lý các cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu đều bị xử lý, kỷ luật nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Điểm danh doanh nghiệp kém hiệu quả

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Chính phủ cho biết tổng thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn nhà nước thực nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2018 là 21,69 nghìn tỷ đồng.

Số tiền thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá của Chính phủ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước có chuyển biến tích cực, đóng góp số thu cho ngân sách nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nguồn chi đầu tư phát triển. Các công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp lại, bước đầu sản xuất kinh doanh đã dần ổn định hơn, đặc biệt với mô hình cổ phần hóa các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng. Công tác xử lý đối với 12 dự án yếu kém ngành công thương có kết quả bước đầu, dần đi vào ổn định.

Tuy nhiên, việc phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, tiến độ cổ phần hóa còn chậm, nhiều địa phương có số lượng doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa lớn nhưng chưa thực hiện theo đúng kế hoạch, như Tp.HCM, Hà Nội.

Báo cáo nêu rõ, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư; còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, mất an toàn về tài chính cần có biện pháp thực hiện giám sát, xử lý để khắc phục.

Các doanh nghiệp được điểm danh phần này là Tổng công ty Lương thực miền Nam; Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội; Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch.

Khắc phục tình trạng tham nhũng vặt

Báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, Chính phủ xác định tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu cụ thể được xác định là thực hiện tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 10%; Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ cũng "hứa" cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Chỉ tiêu khác cũng được đề cập là thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30% đến 50% số lượng xe ôtô công trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Về thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chính phủ xác định trong năm 2019, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP