Reatimes.vn

TAG:

chính sách lãi suất tiền gửi USD

 • 30/04/2021, 07:45

  Nghịch lý đô la hóa và kinh tế tiền mặt đang tăng lên

  Nghịch lý đô la hóa và kinh tế tiền mặt đang tăng lên

  Quyết định 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hạ lãi suất tiền gửi USD của cả tổ chức và cá nhân xuống còn 0%/năm.

 • 13/01/2018, 06:01

  Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng VND

  Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng VND

  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động đánh giá, dự báo và theo dõi sát diễn biến kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế trong và ngoài nước để có phương án, giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời, bao gồm cả chính sách lãi suất tiền gửi USD, bảo đảm ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng VND.


TOP