Reatimes.vn

TAG:

chủ đầu tư kinh doanh bất động sản

  • 08/01/2019, 06:01

    Lối sống mới ở các chung cư mới

    Lối sống mới ở các chung cư mới

    Văn hóa ứng xử, hay lối sống trong các KĐTM không phải tự nhiên mà có. Vậy nó bắt đầu từ đâu? Không phải dễ trả lời. Phải chăng, nó phải được bắt đầu từ chính các đồ án quy hoạch, rồi đến nhà quản lý, chủ đầu tư kinh doanh bất động sản, ban quản lý nhà chung cư cho đến từng hộ dân, từng cư dân.


TOP